3 Jaar Ouderenzorg - Resultatenrapport

 

Zorg Proeftuinen Vlaanderen is een instrument om zorginnovaties vorm te geven en sneller op de markt te krijgen. De doelstelling is economisch én maatschappelijk. We experimenteren er met innovatieve produc- ten, -diensten en -processen om het zorgsysteem betaalbaar te houden en hoogstaande kwaliteit te kunnen blijven garanderen. De innovaties die er worden ontwikkeld en gevalideerd, zijn afgestemd op de eindgebrui- ker en passen in de zorgketen van de toekomst.

In deze brochure stellen we je graag enkele realisaties van de Zorg Proeftuinen voor van de afgelopen drie jaar.