8 nieuwe proeftuinprojecten

In het najaar 2013 werd op initiatief van Minister Ingrid Lieten een tweede projectoproep opengesteld voor proeftuinprojecten in het kader van het programma Zorg Proeftuinen. Na evaluatie door het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) werden 8 nieuwe proeftuinprojecten geselecteerd. Deze projecten - waarvoor 2 miljoen euro aan middelen ter beschikking wordt gesteld – hebben tot doel nieuwe onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten in het domein van ouderenzorg te stimuleren.

De geselecteerde projecten zijn: