AIPA en Voka Healthcommunity

Call voor nieuwe zorgideeën 

 

Het open innovatieplatform Voka Health Community is continu op zoek naar nieuw ondernemerschap dat daadwerkelijk impact kan hebben op de vele zorggebruikers in België. Ook in 2015 willen ze dergelijke innovaties capteren via hun call naar innovatieve zorgideeën. Dit jaar gaat er extra aandacht naar het platform AIPA van deZorgproeftuinen. Daarnaast zijn ze expliciet op zoek naar voorstellen voor nieuwe producten en diensten die eenpreventieve invalshoek hanteren.

In de business teams van de Health Community bouwen ze samen uw business case uit, brengen geëngageerde partners bij elkaar en zoeken ze naar financieringsopties,… Kortom: Voka Health Community helpt uw gezondheidsinnovaties waar te maken.

Meer informatie over deze call: http://www.healthcommunity.be/nieuws/call-voka-health-community-zet-ook-2015-op-nieuw-zorgondernemerschap.