Cardiocoach

WANNEER ?
februari 2014
-
januari 2016
PLATFORM
CONTACT DETAILS

Jo Ravelingien

Directeur Remedus

rajo@remedus.be

+32 70 35 01 55

TAGS
PROJECT PARTNERS
Cardiocoach

In België vormt hartfalen (HF) de belangrijkste oorzaak voor hospitalisatie in de leeftijdscategorie 65 plus. Daarenboven is de levensverwachting voor patiënten met HF korter dan de levensverwachting voor de meeste kankerpatiënten. De prognose voor HF patiënten kan in belangrijke mate verbeteren door een correcte medicamenteuze behandeling volgens de ‘evidence based’ richtlijnen, uitgeschreven door de ‘European Society of Cardiology’ (ESC). In de klinische praktijk blijken een groot aantal patiënten niet de voorgestelde medicaties te nemen of in onvoldoende dosis.

 

Aanpak
Met het CARDIOCOACH project willen we, door de inzet van ICT (hardware/software/intelligente algoritmes), de zorgverlener en de patiënt ondersteunen om de ESC richtlijnen rond medicatie-inname voor HF sneller en efficiënter in de praktijk toe te passen. Hiertoe zal op een intelligente manier telemonitoringtechnologie via sensoren gecombineerd worden met een nieuw ontwikkeld twee weg communicatiesysteem (via een smartphone applicatie), dat de arts toelaat de therapie van op afstand aan te passen op basis van geregistreerde medische parameters, symptomen en bijwerkingen. Daarnaast zal de smartphone applicatie de therapietrouw en de patiëntbetrokkenheid bij de behandeling aanmoedigen. Dit project is een logisch vervolg op de reeds lopende telemonitoringprojecten rond HF en breidt de huidige expertise verder uit met innovatieve oplossingen voor een optimale medicamenteuze behandeling voor HF.

 

Doelstellingen en valorisatie
CARDIOCOACH laat toe de internationale ‘evidence based’ richtlijnen voor HF therapie, met beperkte inzet van middelen, te implementeren in een grote patiëntenpopulatie en heeft zo een positief effect op rehospitalisatie en overlijden. Door het continue opvolgen van de patiënt in zijn thuisomgeving, kan er snel ingespeeld worden op de zorgnoden van de patiënt waardoor tijdigheid en veiligheid van de zorg in de thuissituatie gegarandeerd kunnen worden. De ontwikkeling van de CARDIOCOACH wordt afgestemd met de eindgebruiker (co-creatie) en beoogt zo een actieve participatie van de patiënt en een verbetering van zijn levenscomfort door een daling in het aantal huisarts/ziekenhuisconsultaties. Naast het creëren van maatschappelijke meerwaarde (kwaliteitsvolle en betaalbare zorg) wordt er door de industriële partners gestreefd naar de economische valorisatie van de CARDIOCOACH binnen de thuiszorg voor chronische patiënten.