Casemanagement/Trajectbegeleiding binnen een lokaal woonzorgnetwerk

WANNEER ?
januari 2014
-
januari 2017
PLATFORM
TAGS
PROJECT PARTNERS
Casemanagement/Trajectbegeleiding binnen een lokaal woonzorgnetwerk

Met het project casemanagement/trajectbegeleiding willen we de methodiek binnen een lokaal woonzorgnetwerk verder ontwikkelen om op die manier kwetsbare ouderen zo lang mogelijk kwaliteitsvol thuis te laten wonen. 

Doelstelling

Dit project wil een aanpak aanreiken om op een maatschappelijk en economisch verantwoorde wijze een substantieel antwoord te bieden op de actuele en toekomstige ouderenproblematiek waarbij kwaliteit, doelmatigheid, betaalbaarheid en duurzaamheid van de ouderenzorg uitgangspunten zijn. Kwaliteit en doelmatigheid van het zorg- en welzijnsaanbod nemen toe bij het hanteren van de methodiek casemanagement/trajectbegeleiding indien het uitwerken van een integraal zorgplan of individueel zorgtraject de verschillende levensgebieden en het levenstraject van de klant omvat en uitgevoerd wordt in samenwerking met een lokaal, integraal, (in)formeel zorgnetwerk. Betaalbare en duurzame zorg worden beoogd door het efficiënt en doelmatig inzetten van zorgpersoneel.

Aanpak

Het project vertrekt vanuit de zelfredzaamheid van de oudere en bouwt rond en met deze oudere en zijn omgeving een traject uit van naadloze zorg waarin mantelzorgers, vrijwilligers en professionelen samenwerken. Het project wil een vernieuwende aanpak ontwikkelen waarbij het langer thuis wonen van de kwetsbare oudere wordt gerealiseerd vanuit de concrete problematiek van de oudere zelf, gebruik makend van de mogelijkheden van deze oudere en zijn omgeving, aangevuld met de inzet van vrijwilligers in de buurt en van professionelen.