DIoTTO: Democratisering van Internet-of-Things in de thuisomgeving van senioren

WANNEER ?
april 2014
-
april 2016
PLATFORM
CONTACT DETAILS

Laurence Claeys

www.diotto.be 

TAGS
PROJECT PARTNERS
DIoTTO: Democratisering van Internet-of-Things in de thuisomgeving van senioren

Het DIoTTO project heeft als doel alleen wonende senioren langer zelfstandig en kwaliteitsvol thuis te laten wonen door hen te ondersteunen en te activeren in hun dagelijkse leven en door het creëren van een gevoel van gerustheid bij de mantelzorgers.

Doelstelling & product

Daartoe worden in het DIoTTO project gebruiksvriendelijke, evoluerende en betaalbare Internet of Things (IoT) diensten ontwikkeld die gerelateerd zijn aan het opvolgen van routines (zoals het opstaan-, bewegings-, eet- en drinkpatroon) van een senior en eventuele afwijkingen ervan. Deze opvolging gebeurt aan de hand van data die verzameld wordt door gemakkelijk installeerbare, verplaatsbare en draadloze sensoren in de thuisomgeving van de senior. Deze data wordt dan probabilistisch geanalyseerd en op basis daarvan worden de senior, de mantelzorger en/of een derde partij geïnformeerd. Een belangrijk kenmerk van de DIoTTO diensten is dat de eindgebruikers (senioren en hun mantelzorgers) steeds de eindcontrole in handen houden en dat het systeem mee evolueert met hun noden.

De definitie van de juiste combinatie van IoT diensten en het overkoepelend productconcept, het ontwerpen en implementeren van nieuwe vormen van installatie en configuratie typerend voor IoT diensten, het realiseren van een zinvolle manier van rapportering en notificatie en het definiëren van de juiste probabilistische algoritmes zijn de meer specifieke doelstellingen die binnen DIoTTO worden vooropgesteld. Hiermee willen we een doorbraak veroorzaken in het domein van IoT toepassingen in de seniorenzorg.

Methodiek

Binnen DIoTTO is de inbreng van de kennis van senioren en mantelzorgers voor de conceptdefinitie van het product, de productinteracties en het uiteindelijke gebruik van groot belang. Daarom wordt vanaf het begin van het project, gebruikmakend van verschillende methodieken, intensief aan co-creatie gedaan met senioren en mantelzorgers. De infrastructuur en logistiek voor het opzetten en uitvoeren van de living lab field studies gebeurt door AIPA. Ook het netwerk van AIPA met de zorgverstrekkers en met de leden van VOKA Health zijn belangrijke componenten om de nodige domeinexpertise aan te leveren binnen het project.

Valorisatie

Het DIoTTO project laat toe om de intrinsieke voordelen van IoT te koppelen aan de individueel evoluerende noden van de sterk groeiende markt van de vergrijzing in Vlaanderen. Hierdoor kan het langer zelfstandig thuis wonen aangeboden worden aan een betaalbare prijs. Bij succesvolle commercialisering van het eindresultaat van het DIoTTO project, is er naast de intrinsieke voordelen voor elke belanghebbende (senior, mantelzorger, sociale zekerheid en indirecte dienstverlening) een belangrijke economische valorisatie binnen Vlaanderen op korte en lange termijn.