Drie Zorg Proeftuin-platformen gunnen blik op toekomst van de ouderenzorg

Op zondag 16 maart namen drie proeftuin-initiatieven van Zorg Proeftuinen Vlaanderen deel aan de Dag van de Zorg. In Turnhout, Merksem en Hasselt kon het brede publiek kennis maken met allerlei projecten die beogen om ouderen langer zelfstandig, comfortabel en kwaliteitsvol in de eigen omgeving te laten wonen. Bezoekers ontdekten er hoe de toekomst van onze ouderenzorg vorm krijgt vanuit een gebruikersgedreven methodologie.

De ouderenzorg kampt met grote uitdagingen: een sterk stijgende zorgbehoefte, personeelstekort en budgettaire beperkingen. Innovatieve oplossingen moeten de toekomst van de ouderenzorg garanderen én verbeteren. Drijvende kracht achter die vernieuwing is Zorg Proeftuinen Vlaanderen.

Zorg Proeftuinen zijn test- en experimenteerruimten. Ze hebben als doel om samen met eindgebruikers nieuwe zorgconcepten, -diensten, -processen en -producten te creëren en deze in de praktijk te toetsen. De eindgebruiker staat altijd centraal: niet enkel bij de evaluatie van oplossingen, maar ook tijdens de ontwikkel- en bijsturingsfasen.

Binnen de Zorg Proeftuinen, een initiatief van de Vlaamse overheid, wordt sectoroverschrijdend op zoek gegaan naar innovatieve oplossingen om de uitdagingen in de ouderenzorg aan te pakken. Het initiatief, gecoördineerd door iMinds, ondersteunt 5 platformen en hun projecten, die verspreid liggen over Vlaanderen.

Tijdens de Dag van de Zorg konden de bezoekers proeven van:

  • de nieuwe projecten van het proeftuin platform Living & Care Lab (LiCalab): via een innovatieparcours in het woonzorgcentrum De Wending in Turnhout werden innovaties op het vlak van architectuur, voeding en logistiek in de kijker gezet.
  • de plannen van platform Actief Zorgzame Buurt (AzoB): in het dienstencentrum De Zeelbaan in Merksem konden bezoekers zich een actieve rol aanmeten, door zich op te geven als testpersoon, vrijwilliger of als deelnemer aan een focusgroep. 
  • de werking van het proeftuin platform CareVille Limburg - Moving Care: in Hasselt werd getoond hoe CareVille de ‘zorgmobiliteit’ van oudere personen versterkt, zodat ze langer kwaliteitsvol, veilig en betaalbaar thuis kunnen wonen.