Europees InnovAge - project

Online ondersteuning van mantelzorgers

In het Europese InnovAge-project wordt een meertalig webplatform voor mantelzorgers ontwikkeld dat in 27 Eu-landen wordt geïmplementeerd. Vonk3, onderzoeksgroep van Thomas More, levert de nodige informatie aan op nationaal en regionaal niveau om mantelzorgers juist te informeren over hun rechten, premie's,... . In het voorjaar van 2015 staan LiCalab en Vonk3 samen in voor de organisatie van een nationaal event in België om het platform breder bekend te maken.

Meer info: http://www.vonk3.be/innovage---europa.html