Gebruikersuitnodiging Zon Mw

Wij nodigen u van harte uit om kennis te maken met en feedback te geven op “AAL 1 oplossingen” die ontwikkeld worden om mensen met (milde) cognitieve problemen en dementie, mantelzorgers en professionele zorgverleners te ondersteunen. 

AAL oplossingen zijn combinaties van makkelijk te gebruiken ICT/technologieproducten en diensten die mensen met MCI/dementie kunnen helpen bij het zo lang mogelijk zelfstandig uitvoeren van dagelijkse activiteiten, onderhouden van sociale contacten, op tijd innemen van medicijnen, herinneren aan afspraken, voldoende bewegen, de weg terugvinden, mensen lokaliseren die verdwaald zijn, alarmeren van (mantel)zorgverleners, bewaken van veiligheid, verdelen van (zorg)taken, coördineren van zorgverlening etc.

PROGRAMMA:

In de loop van de middag houden 6-8 AAL partners een korte presentatie over de ‘hun’ AALoplossing. Na elke presentatie krijgt u enkele vragen voorgelegd waar u via een stemkastje op kunt reageren. Vervolgens is er enige tijd voor vragen en discussie.

WAT IS HET AAL FORUM?

Het AAL FORUM is een internationale ontmoetingsplek van mensen die zich bezighouden met de ontwikkeling van AAL oplossingen. Er komen zowel ICT-ontwikkelaars en bedrijven 1 Active & Assisted Living als (toekomstige)gebruikers, onderzoekers en beleidsmakers. Elk jaar organiseren we een AAL FORUM, bruisend van activiteiten, demonstraties, internationale ontmoetingen en discussies over vraagstukken die samenhangen met de rol van ICT in een vergrijzende samenleving. Hoe bijvoorbeeld te zorgen systemen daadwerkelijk gebruiksvriendelijk en betaalbaar zijn en tegemoet komen aan wensen van gebruikers. Hoe zijn autonomie en privacy van gebruikers te waarborgen. Hoe kan (overheids)beleid de ontwikkeling en het gebruik van ICT bevorderen?

WAAROM NODIGEN WE U UIT VOOR HET AAL FORUM?:

Hoewel in de projecten intensief wordt samengewerkt met (toekomstige) gebruikers, zijn zij stelselmatig ondervertegenwoordigd op het AAL FORUM. We willen graag van u horen hoe u aankijkt tegen de mogelijkheden van ICT, wat u vindt van de systemen die ontwikkeld zijn / op de markt komen en welke zaken volgens u aandacht verdienen.

AANMELDING:

Als u als persoon met MCI/dementie, mantelzorger of professionele zorgverlener speciaal voor deze sessie naar het AAL Forum komt, kunt u gratis: - de exhibition bezoeken - aan de sessie deelnemen - de netwerkborrel na afloop bezoeken. U kunt zich voor deze sessie aanmelden bij Geja Langerveld langerveld@zonmw.nl Als u meer van het AAL Forum wilt bezoeken, kunt u zich registreren voor 1 dag of het hele congres. Meer informatie over AAL kunt u vinden op website van ZonMw (www.zonmw.nl) en op de internationale AAL website (www.aalforum.eu/)