IMV

WANNEER ?
februari 2014
-
januari 2016
PLATFORM
CONTACT DETAILS

Jan Lampaert

Strategic Sales Manager Health Care, H. ESSERS

jan.Lampaert@essers.com

T: +32 89 36 91 94

M: +32 498 51 15 77

TAGS
PROJECT PARTNERS
IMV

IMV (Individuele Medicatie Voorbereiding) is een proces waarbij medicatie geïndividualiseerd per patiënt  op basis van een actueel  medicatieschema  voorbereid wordt door een apotheker (KB 24.09.2012). Het proces maakt sinds een aantal jaren een gestage opgang in de gezondheidszorg vermits het een aantal belangrijke voordelen biedt aan alle partijen die in het proces betrokken zijn, en niet in minst aan de zorgvrager zelf. Indien correct gerealiseerd, verlengt IMV de zelfredzaamheid van thuiswonende kwetsbare zorgvragers dankzij correct medicatiegebruik, toegenomen therapietrouw en patiëntveiligheid. Dit is één van de innovatiedoelen van het project.

 

In de thuisgezondheidszorg is ambulante IMV in opmars. Bij ambulante IMV worden aan thuiswonende kwetsbare zorgvragers of patiënten IMV sets van geneesmiddelen verstrekt door lokale apothekers. De rol van de apotheker moet hierin verder uitgewerkt en bepaald worden. IMV voorzien voor ambulante patiënten is echter een logische stap in de evolutie van het beroep van de apothekers omdat het beantwoordt aan de wil om kwalitatieve zorgen met een meerwaarde voor de patiënt aan te bieden.

 

Indien handmatig toegepast, is IMV echter een arbeidsintensief en kostelijk proces waarvan geenszins gegarandeerd is dat het foutvrij verloopt. Dit zijn belangrijke hinderpalen om IMV ambulant toe te passen. Indien het proces geautomatiseerd wordt, is het resultaat meestal een star en niet-flexibel systeem met belangrijke beperkingen dat daarenboven een belangrijke investering vraagt van de betrokken partijen. Hierdoor is het in geautomatiseerde vorm alleen toegankelijk voor grote organisaties (c.q. ziekenhuis netwerken) en niet voor lokale apothekers.

 

Doelstelling en valorisatie 
Het project IMV beoogt via een semi-automatisch concept de voordelen van beide benaderingen te realiseren in één enkele oplossing: een flexibel, kostengunstig en foutvrij concept dat lokaal ingezet kan worden door apothekers. Bovendien kan de apotheker door dit concept de tijdsbesteding van de technische acte rond IMV overstijgen en dus kwaliteit van zorg verhogen.

 

IMV – indien correct opgezet – kan effectief leiden tot kostenbesparingen voor de organisaties en groepen die actief zijn in de gezondheidszorg én voor de overheid in het algemeen. Eén van de innovatiedoelen van het project is dit aan te tonen.

 

Het proeftuin project “IMV voor de thuiswonende kwetsbare zorgvrager” is dus in eerste instantie bedoeld voor de ambulante gezondheidszorg, i.e. het aanbieden van IMV sets aan thuiswonende kwetsbare zorgvragers via de lokale apotheker. Centraal in het project staan de behoeften en noden van de thuiswonende kwetsbare zorgvrager met betrekking tot IMV, zodat de zelfredzaamheid van de kwetsbare zorgvrager verlengd kan worden.

 

Uitgangspunt is dat deze behoeften ingevuld kunnen worden met behulp van een innoverend “Supply Chain” proces waarbij geneesmiddelen in 2 stappen geconditioneerd worden. De 1ste stap van het proces wordt op een centrale plaats uitgevoerd. De 2de stap kan lokaal bij de apotheker uitgevoerd worden. Dit innoverende “Supply Chain” proces stelt de apotheker effectief in staat kwaliteitsvolle gepersonaliseerde en gebruiksvriendelijke IMV sets aan te bieden aan thuiswonende kwetsbare zorgvragers op een veilige en betrouwbare wijze én kostenbesparingen te realiseren. 

 

Binnen de grote groep van thuiswonende kwetsbare zorgvragers wordt daarbij gemikt op 2 specifieke populaties in de regio Genk/Hasselt: Patiënten met type 2 diabetes en mantelzorgers van dementerende thuiswonende zorgvragers