Ingenieurslabo in woonzorgcentra

Leuvens woonzorgcentrum krijgt allereerste ingenieurslabo in Europa

 

 

In januari is ‘Ingenieurs in het WZC’ van start gegaan. In dit baanbrekend proeftuininitiatief ontwikkelen technologische experten, zorgverleners en zorgbehoevenden samen digitale innovaties voor de ouderenzorg, en dit vanuit het hart van het woonzorgcentrum zelf. KU Leuven, OCMW Leuven en InnovAGE – een van de zes zorg proeftuinplatformen – zorgen hiermee voor een Europese primeur.

 

 

Reële noden in de ouderenzorg

Ondanks de huidige technologische mogelijkheden en de toenemende aandacht voor zorgtechnologie, hebben innovaties niet altijd het gewenste succes in de ouderenzorg. Een van de redenen daarvoor is het gebrek aan inzichten in de reële noden, wensen en behoeften van ouderen met een (ernstige) zorgvraag, hun naasten en hun verzorgers.

 

Fysiek ingenieurslabo tussen de zorgbehoevenden

‘Ingenieurs in het WZC’ wil deze problematiek drastisch anders aanpakken. Door ingenieurs (waaronder wetenschappers van de onderzoeksgroep iMinds - STADIUS - KU Leuven) twee jaar lang fysiek te stationeren in het OCMW-woonzorgcentrum Edouard Remy, zullen hun innovatieve oplossingen vertrekken vanuit de reëel aanwezige noden. Vanaf maart nemen de ingenieurs er 1 à 2 dagen in de week hun intrek. Het zorgproeftuinplatform InnovAGE zal dit initiatief begeleiden.

 

Digitale oplossingen voor valproblematiek en ondervoeding

Samenwerking en communicatie tussen alle betrokkenen zijn essentieel voor het succes van ‘Ingenieurs in het WZC’. InnovAGE neemt daarbij een belangrijke rol op en stimuleert informele contacten en vertrouwensopbouw.  Om te verkennen hoe kennisoverdracht tussen alle actoren gebeurt, wordt in de loop van het project samengewerkt aan drie concrete cases: valdetectie, valpredictie en ondervoeding.

 

Co-creatie met ouderen en (informele) zorgverleners

Via minstens zes co-creatiesessies zal InnovAGE de concrete ervaringen capteren die zorgverleners, oudere bewoners en hun families opdoen met de voorgestelde technologieën. Deze input is voor de ingenieurs essentieel bij de verdere uitpuring van hun innovatieve oplossingen. Tegelijk krijgen zorgverleners daardoor een beter inzicht in technische mogelijkheden en worden hun verwachtingen ten aanzien van digitale oplossingen realistischer. Op die manier effent co-creatie het pad voor een geslaagde integratie van innovaties bij de beoogde doelgroep(en).

 

‘Ingenieurs in het WZC’ is gesubsidieerd door de provincie Vlaams-Brabant.

/ Lees meer over het project ‘ingenieurs in het WZC http://innovage.be/projecten/ingenieurswzc

 

 

Zorg Proeftuinen

De Zorg Proeftuinen werd in 2013 opgericht, als initiatief van de Vlaamse regering . Het doel is om samen met eindgebruikers nieuwe zorgconcepten en -processen, diensten en producten te creëren en deze daarna in de praktijk te toetsen. Bovendien staat de eindgebruiker niet enkel centraal bij het evalueren, maar ook bij de ontwikkeling en bijsturing van de zorginnovaties.

iMinds neemt het Program Office van de Zorg Proeftuinen op zich en staat in voor communicatie en expertise rond proeftuinmethodologie.

 

InnoVAGE is één van de zes proeftuin platformen. Meer weten?

/ Mail naar info@innovage.be of schrijf je in voor de InnovAGE nieuwsbrief http://innovage.be/nieuwsbrief

 

Benieuwd naar digitale Ambient Assistend Living innovaties? 

Ontdek ze tijdens het AAL forum in Gent, op 23-24 september. Save the date!


 

Ontdek de expertise van iMinds rond proeftuinonderzoek