Kick-Off CareVille Limburg

 

Proeftuin CareVille Limburg bouwt aan ouderenzorg van de toekomst

Vrijdag 21 februari lanceert Vlaams minister Ingrid Lieten, aan de UHasselt ‘CareVille Limburg: Moving Care’. CareVille creëert een testomgeving voor bedrijven en organisaties uit de zorgsector, met een focus op de ouderenzorg van de toekomst. Het uiteindelijke doel van CareVille – het vijfde platform dat wordt opgestart in het kader van ‘Zorg Proeftuinen Vlaanderen’ – is om ouderen langer kwaliteitsvol, betaalbaar en veilig thuis te laten wonen.

Zorg Proeftuinen Vlaanderen is een initiatief van Vlaams minister van Innovatie Ingrid Lieten, waarbij nieuwe zorgconcepten, -diensten, -processen en –producten binnen de ouderenzorg worden ontwikkeld én aan de praktijk getoetst. Bij de lancering morgen zijn ook Vlaams minister Jo Vandeurzen en burgemeesters Hilde Claes en Wim Dries aanwezig.

De proeftuin CareVille Limburg wil via gerichte innovaties de ‘zorgmobiliteit’ versterken. Daarbij gaat het zowel om de mobiliteit van de zorgvrager en -verlener als om de mobiliteit van het zorgproduct of -proces.  
“De ouderenzorg moet ook in de toekomst voor ieder van ons betaalbaar en toegankelijk blijven. In de proeftuin wordt er vraaggericht gewerkt, en staan de oudere en zijn behoeften centraal. Ouderen willen vandaag liever thuis oud worden, ze willen contact houden met hun  wijk en buurt. Dat moeten wij mee mogelijk maken. Daarenboven is CareVille een belangrijk onderdeel in het uitbouwen van een sterke zorgsector voor Limburg, met op middellange termijn nieuwe jobs voor hoog- en laagopgeleiden”, zegt minister Ingrid Lieten.

Genk en Hasselt
De innovaties die bedrijven en (zorg)organisaties creëren, zullen binnen een reallifeomgeving van de ouderen in de regio Genk/Hasselt getest worden. Katherine Nelissen, Platformcoördinator CareVille Limburg: “De testpopulatie zal bestaan  uit 1.500 zorgbehoevende senioren van minstens 65 jaar, met daarbij extra aandacht voor interculturaliteit en kansarmoede. Daarnaast zullen ook zorgverleners en mantelzorgers deel uitmaken van de testpopulatie. De focus ligt in eerste instantie op de thuissituatie, maar ook de residentiële zorg en ziekenhuizen zijn partner in dit project, aangezien de oudere zorgvrager ook vanuit de thuissituatie naar de andere settings zal bewegen.”

Interactief
De proeftuin is niet alleen een testomgeving, maar ook een omgeving waarin innovatieve projectideeën ontwikkeld worden. Met behulp van co-creatie sessies (User Centred Design Proces) zullen eindgebruikers en ontwikkelaars samenwerken om innovatieve zorgoplossingen te realiseren. Via een interactieve IT-infrastructuur zullen de senioren bovendien feedback kunnen geven op de innovaties die ze uittesten.“Door innovaties te ontwikkelen in samenspraak met de gebruikers,versterken we de acceptatie van deze innovaties door de gebruikers en dus ook de effectieve realisatie ervan”, aldus Katherine Nelissen.

In de eerste fase van CareVille Limburg worden vier projecten uitgerold. “In drie van de vier projecten focussen we op het verhogen van de zelfredzaamheid van de zorgvrager in de thuissituatie door medicatie op maat van de patiënt te voorzien; door hem via een tweewegcommunicatiesysteem te coachen; en door zijn mobiliteit in het verkeer te bevorderen. In het vierde project wordt de mobiliteit van de zorgverlener versterkt door hen in te zetten over verschillende zorgorganisaties heen.”

“Belangrijke bouwsteen”
“We zijn blij dat Genk en Hasselt LifeTechLimburg hebben gevraagd om dit project mee te leiden. CareVille is immers een zeer belangrijke bouwsteen in het innovatieve ecosysteem in de life sciences en gezondheidszorg dat we in Limburg trachten uit te bouwen”, zegt prof. dr. Piet Stinissen, voorzitter van LifeTechLimburg. LifeTechLimburg zal binnen CareVille instaan voor de projectcoördinatie, onder leiding van Stad Genk en Stad Hasselt.

“Met CareVille trachten we ouderen langer kwaliteitsvol thuis te houden via technologische en maatschappelijke oplossingen. Als we die oplossingen ook nog kunnen valoriseren, hebben we ons doel bereikt”, aldus Wim Dries, burgemeester van Genk. “Tegen 2020 zal een vierde van de Hasselaren ouder zijn dan 65 jaar. Dit betekent een stijging van de zorgvraag; er komt dus voor iedereen een tijd dat hij of zij zorg nodig heeft. Laat ons hier proactief en innovatief op inzetten”, zegt Hilde Claes, burgemeester van Hasselt.

“Via Flanders’ Care willen wij twee doelen bereiken: door innovatie het aanbod van kwaliteitsvolle zorg verbeteren en verantwoord ondernemerschap in de zorgeconomie stimuleren. De zorgproeftuin CareVille past daar perfect in”, aldus Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen.