MeetMove

WANNEER ?
december 2014
-
oktober 2016
PLATFORM
CONTACT DETAILS

Adélie Jonckheere

adelie.jonckheere@gymsana.be

PROJECT PARTNERS
MeetMove

Doelstellingen

Het project MeetMove wil ouderen via aangepaste fysieke activiteiten (APA) in groep laten bewegen. De lesreeksen zijn niet alleen bedoeld voor ouderen die nog fit zijn, maar ook voor fragiele ouderen of ouderen die met geheugenproblemen kampen. Voor elke groep worden specifieke oefeningen op maat ontwikkeld. Bedoeling is om de impact van deze activiteiten te meten op de fysieke gezondheid en het mentaal en sociaal welzijn van senioren. Op basis van de resultaten zullen gestandaardiseerde lesprogramma’s worden opgesteld en gepromoot.

Methode/aanpak

Het MeetMove project omvat verschillende pakketten: 

  • De organisatie van lesreeksen voor 110 Brusselse senioren en het onderzoek naar de impact er van. Bij 50 deelnemers wordt meermaals een test afgenomen die peilt naar fitheid, mentaal welbevinden en zelfredzaamheid. Dezelfde test gebeurt bij een controlegroep van 20 niet-actieve ouderen.
  • Een bevraging bij 70 senioren omtrent financiële, fysieke, culturele,… drempels die deelname aan dergelijke groepslessen kunnen verhinderen.
  • Het ontwikkelen van gestandaardiseerde lesinhouden voor toekomstige lesgevers lichamelijke opvoeding aan (zorgafhankelijke) senioren, chronisch zieken,…
  • Het opzetten van vernieuwende en mobiliserende acties in de wijk die ouderen aansporen om meer en beter te bewegen. 

Valorisatie

De projectresultaten zullen op verschillende niveaus en manieren ingezet en gevaloriseerd worden:

  • Opmaak van een wetenschappelijk rapport met inzichten betreffende Aangepaste Fysieke Activiteit en de effecten ervan voor ouderen en chronisch zieken.
  • Opstellen en verspreiden van een vademecum met aangepaste lesinhouden bedoeld voor de opleiding van (toekomstige) lesgevers lichamelijke opvoeding.
  • Sensibiliseren en overtuigen van de private en publieke zorgsector, verzekeringsmaatschappijen, ziekenfondsen, het beleid en ieder andere geïnteresseerde van de positieve effecten van fysieke activiteit bij ouderen.