Oproep voor bijkomende projecten

De oproep voor bijkomende projecten in het kader van de Zorg Proeftuinen Vlaanderen is opengesteld!

De uiterste indiendatum voor voorstellen is dinsdag 24 december 2013 (12u)

Indien u een aanvraag wil indienen, moet dit gebeuren via het IWT. Klik hier voor meer informatie. 

Er is een template voorzien voor ondersteuning in het proces. Deze kan gebruikt worden als idee-aanmelding. Wij zorgen er dan voor dat dit bij de juiste instanties terecht komt. 

Vanaf 20 september tot uiterlijk eind november kunnen potentiële aanvragers een mondelinge voorbespreking op het IWT aanvragen.

Deze oproep werd gepresenteerd op 19 september 2013 tijdens de officiële lancering van de Zorg Proeftuinen, de presentatie vind je hier.

Wie komt in aanmerking?

Voor de projectvoorstellen kunnen de aanvragende consortia opgebouwd zijn uit:

 • steden of gemeenten uit het Vlaams Gewest (enkel de besturen),
 • organisaties met rechtspersoonlijkheid en die geen onderzoeksinstelling zijn. Onder deze categorie vallen :
   • ondernemingen die hun economische activiteit op een duurzame wijze uitoefenen door middel van een vestiging in het Vlaams Gewest;
   • social profit organisaties met activiteiten relevant voor de zorgsector die gevestigd zijn in het Vlaams Gewest;
   • uni-communautaire Nederlandstalige social profit organisaties met activiteiten relevant voor de zorgsector die gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In dit geval is wel vereist dat de platform/projectaanvraag tot stand kwam op initiatief van een Vlaamse organisatie en de platform/projectresultaten een aantoonbaar belang hebben voor het Vlaams Gewest.

Kennisinstellingen kunnen geen aanvrager zijn, maar kunnen betrokken worden als onderaannemer.

Minister Céline Fremault gaf deze zomer groen licht voor een samenwerking tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Vlaanderen in het kader van het programma Proeftuin Zorginnovatie Vlaanderen. Meer informatie vind je hier.

Welke projecten komen in aanmerking?

 • In de individuele proeftuinprojecten die op een platform worden uitgevoerd, kunnen zowel onderzoeks- als ontwikkelingsactiviteiten in het domein van de ouderenzorg aan bod komen. De onderzoeksvragen kunnen zijn zeer divers zijn, en kunnen zowel betrekking hebben op nieuwe producten als op nieuwe processen:
   • In welke mate kunnen nieuwe zorg- en hulpprocessen (of nieuwe zorg- en hulpproducten) een bijdrage leveren aan de kwaliteit, kosteneffectiviteit en uitvoerbaarheid van de ouderenzorg?
   • Wat zijn de aantoonbare maatschappelijke en economische effecten van de nieuwe zorg- en hulpprocessen (of nieuwe zorg- en hulpproducten)?
   • In welke mate geven de nieuwe zorg- en hulpprocessen (of nieuwe zorg- en hulpproducten) invulling aan het bestaande woonzorg decreet en het decreet lokaal sociaal beleid?
   • Op welke wijze worden de nieuwe integratieve zorg- en hulpprocessen ondersteund door zorgproducten (bijv. domotica, huisvesting, ICT,…)? 
   • Op welke wijze zijn de nieuwe integratieve zorg- en hulpproducten geïntegreerd in de zorg- en hulpprocessen?
   • Op welke wijze kunnen de nieuwe zorg- en hulpprocessen (of nieuwe zorg- en hulpproducten) verspreid worden in andere zorgcontexten (vb. landelijk, stedelijk,…)?
   • Op welke wijze kunnen de nieuwe zorg- en hulpprocessen (of de nieuwe zorg- en hulpproducten) doorstromen in het regulier beleid, de markt of in een privaat-publieke samenwerking?
   • Welke juridische implicaties hebben de nieuwe zorg- en hulpprocessen (of nieuwe zorg- en hulpproducten)?
   • Welke implicaties hebben de nieuwe zorg- en hulpprocessen (of nieuwe zorg- en hulpproducten) voor de arbeids- en organisatieprocessen? 

Voor meer informatie omtrent begeleiding van uw aanvraag kan u terecht bij het innovatiecentrum via:

kristine.debruyne@innovatiecentrum.be

caroline.huys@innovatiecentrum.be

info@innoviris.be (voor projectoproep Brussel)