Pro DoMO: Proef-, doorgroei- en demowoning

WANNEER ?
april 2014
-
maart 2016
PLATFORM
CONTACT DETAILS

Peggy De Smet,
projectleider Pro Domo, 
peggy.desmet@aalst.be ,
053 72 31 96

 

 

TAGS
PROJECT PARTNERS

Swp De Loods

Van der Biest Steven (domotica en electriciteitswerken)

Pro DoMO: Proef-, doorgroei- en demowoning

Hiervoor gebruiken we 3 soorten woningen: 40 proefwoningen (bestaande woningen van senioren), een doorgroeiwoning en een demowoning.

Woningen zijn vaak niet aangepast aan de noden die ontstaan als mensen ouder worden en zorg nodig hebben. Het Pro DoMo project zal onderzoeken hoe slimme woningen - en ingrepen in de woning - een duurzaam, innovatief en betaalbaar antwoord kunnen bieden op de uitdagingen van oudere mensen. Een belangrijke vraag hierbij is welke mix van innovatieve aanpassingen het meeste effect heeft: enerzijds maatregelen die de zorgverstrekkers ondersteunen (vb elektronisch thuiszorgboekje, detectiesystemen, ...), anderzijds aanpassingen die zorgopname kunnen uitstellen (vb toilet van buiten naar binnen brengen, aangepaste slaapkamerinrichting, ...) en aanpassingen die rekening houden met gevoeligheden zoals privacy, zelfrespect, autonomie, stigmatisering, ...

Voor iedere realisatie onderzoeken we de duurzaamheid en betaalbaarheid. Pro Domo betrekt de eindgebruiker (de senior en de zorgverstrekker) in het ontwerp van ieder innovatief product en iedere dienst.

Concreet zijn er twee grote cases:

Grondige renovatie/nieuwbouw

Innovatieve technieken, processen en design ontmoeten elkaar in twee nieuw te realiseren woningen. Deze 'huizen van de toekomst' worden gebouwd als doorgroeiwoningen (= aanpasbare woning waar een jong gezin kan blijven wonen tot de bewoners oud geworden zijn en zorg nodig hebben) en als betaalbare mediorenwoningen (= woning voor gezinnen van vijftigplussers, waar de kinderen het huis uit zijn, als nieuwe thuis voor de volgende 30 à 40 jaar, waarbij vooral budgetvriendelijkheid primeert) .
De woningen zullen bewoond blijven waardoor de functionaliteit van materialen en technieken ook op langere termijn kunnen worden getest.

Minimale infrastructuuraanpassingen/verhuurscenario

Minstens 40 private woningen worden binnen het grootstedelijk gebied Aalst geselecteerd om individuele innovatieve maatregelen uit te testen en te implementeren. Dit resulteert in een gemengd onderzoek, waarin zowel vraag (= problemen oplossen die zich concreet stellen in bestaande woningen) als innovatief aanbod (= aftoetsen hoe nieuwe oplossingen in bestaande woningen ingebouwd kunnen worden) elkaar kunnen vinden. De proefwoningen zijn opgebouwd uit een mix van verschillende woontypes. Ook sociale woningen worden onderzocht.