Proeftuinen in Amsterdam

Zorg Proeftuinen Vlaanderen organiseerde begin september een inspirerende workshop rond niet-stigmatiserende innovatieconcepten voor zorgbehoevenden, tijdens de ENoLL Summer School in Amsterdam. Dit initiatief van het European Network of Living Labs kaderde binnen de Open Living Lab Days 2014, waarop internationale proeftuinprofessionals samen kwamen voor uitwisseling en kennisopbouw.

Innovatieve zorgconcepten voor ouderen
Het European Network of Living Labs (ENoLL) organiseerde ook dit jaar, van 2 tot 5 september, een Summer School van formaat. Proeftuininitiatieven en -professionals vanuit de hele wereld konden vier dagen lang inspiratie opdoen en ervaringen uitwisselen in tal van boeiende workshops.

Eén daarvan was een sessie over niet-stigmatiserende concepten voor zorgbehoevende gebruikers in een proeftuin. De workshop was opgezet door de Program Office van Zorg Proeftuinen Vlaanderen. Hij kon rekenen op internationale belangstelling, en op de enthousiaste deelname van vijf (van de zes) Vlaamse Zorg Proeftuinplatformen en het Kennisplatform Innovatie Ouderenzorg (KIO). Andere workshops in het domein van health focusten onder andere op serious gaming voor ouderen en op proeftuinonderzoek in een ziekenhuisomgeving.

Inspiratie opdoen bij Health-Lab
Op initiatief van Zorg Proeftuinen Vlaanderen bezocht de Vlaamse delegatie ook het Amsterdamse Health-Lab. Net als de Vlaamse Zorg Proeftuinen experimenteert dit jonge initiatief met slimme technologieën om de zorg efficiënter te maken waardoor ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Het werd een boeiend bezoek waaruit heel wat ideeën bruikbaar bleken binnen de Vlaamse context.

Verrijkende ENoLL Summer School
De algemene congreservaringen van de Vlaamse deelnemers waren unaniem positief:

“Wij kregen een beter zicht op de complexiteit van de invulling van living labs en hoe wij ons daarin positioneren. Wij waren erg tevreden dat de Vlaamse Proeftuinplatformen zich zo actief betrokken toonden.” - An Jacobs, Karen Willems en Katleen Boschmans (Zorg Proeftuinen Vlaanderen / iMinds)

“Er werden interessante contacten gelegd met living labs uit Italië, Frankrijk, Finland, Nederland… die op termijn hopelijk leiden tot vruchtbare samenwerkingen. Niet in het minst werden ook de banden met de andere platformen binnen Zorg Proeftuinen Vlaanderen aangehaald.” - Bianca Ceccarelli, Ilse Renders en Katherine Nelissen (Zorg Proeftuin Platform CareVille)

“De Summer School gaf me heel veel ideeën over hoe we zelf creatieve sessies kunnen organiseren.” - Elise van Opstal (Zorg Proeftuin Platform AIPA)

“We leerden dat er geen eenduidige definitie bestaat over wat een living lab is. Er bestaan verschillende types, karakteristieken en benaderingen met eigen methodieken.” - Hakim Benichou en Charlotte Brys (Kennisplatform Innovatie Ouderenzorg)

iMinds en ENoLL
Via het European Network of Living Labs (http://www.openlivinglabs.eu/) bevordert iMinds - Living Labs grensoverschrijdende proefprojecten. Als secretaris van ENoLL is iMinds uitstekend geplaatst om op te treden als adviseur en ondersteunende kracht voor al deze projecten.