Troeven

Troeven

Het consortium rond Troeven/time2care wil via dit project een ‘zorgmunt’ voor en door ouderen ontwikkelen. De ouderen worden hierbij niet alleen als zorgvrager, maar ook als zorgaanbieder gezien. In Troeven worden burgers, en in het bijzonder ouderen, beloond voor mantelzorg, buurtdiensten en vrijwilligerswerk. Deelnemers kunnen credits verdienen die in hoofdzaak worden besteed bij andere deelnemers uit het netwerk maar ook kunnen worden verzilverd. De zorgmunt stimuleert ‘actief burgerschap’, bevordert het gemeenschapsgevoel en draagt op die manier bij tot een meer zorgzame samenleving. Ook de waardevolle kruisbestuiving tussen jong en oud is een belangrijk doel’.

Aanpak

Na een behoeftenstudie van de oudere en zijn omgeving wordt de zorgmunt inhoudelijk verder gedefinieerd. De eindgebruikers van de zorgmunt zijn de ouderen, hun informeel netwerk, mensen uit de buurt, jongere en oudere vrijwilligers en mensen die geactiveerd kunnen worden.

De zorgmunt zal worden ingezet voor:

  • Kwaliteitsvolle en betaalbare ouderenzorg: door medeburgers te stimuleren om via vrijwillige inzet meer zorgtaken voor ouderen op zich te nemen en zo de mantelzorg te ontlasten
  • ‘Active ageing’ (actief ouder worden): waardoor ouderen weer meer betekenis krijgen voor de samenleving en hun gevoel van waardigheid wordt versterkt
  • Het bevorderen van intergenerationele solidariteit: samenwerking tussen jong en oud wordt gestimuleerd, en sociaal isolement doorbroken
  • Het dichten van de digitale kloof bij ouderen

Concrete doelstellingen

  • Troeven wil na twee jaar in totaal 350 gebruikers bereiken die minstens 35 uur per jaar gebruik maken van het zorgruilsysteem.
  • Troeven zal tegelijk een zorgmuntmodel currencymodel ontwerpen dat voldoet aan de behoeften van de ouderen, en tegelijkertijd de band met jongeren versterkt.
  • Ook de juridische en fiscale uitdagingen eigen aan het gebruik van een zorgmunt worden opgelijst en geanalyseerd.
  • Het bepalen van het betaalplatform en de gerelateerde software.
  • Troeven wil de zorgmunt ontwikkelen via een co-creatief samenwerkingsmodel waarin de (semi)-overheid, zorginstellingen, maatschappelijke actoren, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, het bedrijfsleven en eindgebruikersorganisaties worden betrokken.
  • Troeven ontwikkelt een businessmodel dat duurzaam is en niet afhankelijk blijft van overheidsdotaties.

Ambitie: Troeven heeft de Kempen als uitvalsbasis, maar heeft de ambitie dit zorgruilmodel uit te rollen naar Vlaanderen (en zo mogelijk ook naar het buitenland).