Veilige mobiliteit bij senioren

WANNEER ?
februari 2014
-
januari 2017
PLATFORM
CONTACT DETAILS

Anita Jans

Zorgmanager Geriatrie en Psychiatrie, Jessa Ziekenhuis

Anita.jans@jessazh.be

+32 11 28 95 93

TAGS
PROJECT PARTNERS

BVBA Dr. Lutin 

CARA, afdeling van het BIVV

Veilige mobiliteit bij senioren

Onderzoek wijst uit dat mobiliteit voor ouderen een belangrijk element is in de levenskwaliteit. Het laat hen toe om deel te nemen aan dagelijkse activiteiten zoals winkelen, het onderhouden van sociale contacten en verkleint daardoor de kans op depressie en sociaal isolement. Ouderen zolang mogelijk veilig mobiel houden, is dan ook een maatschappelijk relevante doelstelling. Met de vergrijzing van de bevolking gaan echter ook een aantal uitdagingen gepaard. Met de algemene trend van toename in mobiliteit zal ook de mobiliteit van senioren immers toenemen. Ouderen vormen echter een aparte risicogroep in het verkeer.

 

Mobiliteit van ouderen met een cognitieve beperking bevorderen
Dit project heeft als algemene doelstelling om de mobiliteit en daarmee de levenskwaliteit van ouderen met een cognitieve beperking te bevorderen door het opstellen en aanbieden van een efficiënte screening van rijvaardigheid, training op maat en het uitwerken van kwaliteitsvolle en aangepaste mobiliteitsvoorzieningen wanneer het autorijden niet meer mogelijk is.

 

Doelstellingen en valorisatie
Concreet worden volgende doelstellingen nagestreefd:

  • Het opzetten en valideren van een geschikte screeningsmethodiek voor de beoordeling van rijvaardigheid bij senioren met een cognitieve beperking
  • Het ontwikkelen en valideren van een effectieve training van rijvaardigheid bij ouderen met een cognitieve beperking
  • Het optimaliseren van een aanbod aan mobiliteitsalternatieven doorheen de volledige zorgketen en het verder faciliteren van multimodaal vervoer
  • Opmaak van een businessplan voor de oprichting van een centrum voor assessment en training van rijvaardigheid bij senioren

De maatschappelijke valorisatie van dit project situeert zich enerzijds op het verlengen van de zelfstandigheid van ouderen in hun thuissituatie door hen maximaal te ondersteunen in het continueren van een veilige mobiliteit via zelfinzicht en training van rijvaardigheid. Anderzijds stimuleren we ouderen om zo lang mogelijk hun mobiliteit te behouden door het optimaliseren van het vervoersaanbod en het verder faciliteren van multimodaal vervoer.

Het project biedt tevens een economisch valorisatiepotentieel doordat de aanvragers de ambitie hebben om op basis van de projectresultaten te komen tot de oprichting van een centrum voor diagnose en training van rijvaardigheid bij ouderen. Daarnaast wensen we het huidige concept van de MAV (Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer) voor de behandeling van concrete vervoersvragen uit te breiden door een sterkere focus op multimodaal vervoer met maximale inzet van openbaar vervoer (in combinatie met coaching bij het gebruik hiervan) en ook vervoer van (ouderen)voorzieningen.