Wijk aan Zet

WANNEER ?
oktober 2014
-
september 2016
PLATFORM
CONTACT DETAILS

Ann Decorte

ann.decorte@blueassist.eu

+32 472 52 84 49

TAGS
PROJECT PARTNERS
Wijk aan Zet

Dit project heeft als doel enerzijds het welbevinden bij 65-plussers te vergroten door te focussen op sociale contacten, zingeving en anderzijds praktische oplossingen te vinden voor kleine ondersteuningsvragen buiten de mantelzorg en professionele zorg. We willen dit realiseren door nieuwe duurzame verbindingen te creëren in de wijk. In dit project focussen we op 2 richtingen van verbindingen:

  • 65-plussers kunnen tegemoet komen aan kleine vragen uit de wijk (stimuleren actief ouder worden)
  • Wijkbewoners en passanten komen tegemoet aan kleine ondersteuningsvragen van 65-plussers in de wijk (stimuleren solidariteit tussen de generaties)

Het accent ligt op het co-creëren van nieuwe informele verbindingen naast mantelzorg, vrijwilligersnetwerken en professionele thuiszorg.

In het actie-onderzoek wordt samengewerkt met OCMW Oostende en OCMW Brugge waar in 2 wijken nieuwe praktijken geïnitieerd en verankerd zullen worden. De dynamieken zullen afhangen van wat de wijkbewoners en wijkgebruikers zelf aanbrengen, maar we zullen minstens 3 dynamieken opstarten en het effect ervan onderzoeken i.s.m. de lokale diensteneconomie, een school en buurtwinkels. We zullen onderzoeken of er positieve effecten zijn bij de betrokkenen. We willen weten wat er nodig is om zulke dynamieken op te starten en de zelf-organisatie duurzaam in te bedden. We zullen ook nagaan of een digitaal platform ondersteunend werkt voor het realiseren en in stand houden van die nieuwe verbindingen en in welke mate het gebruik van apps voor smartphones en tablets voldoende toegankelijk is voor het laten functioneren van zo’n digitaal platform.

Op het einde van het project moet er een pakket uitgewerkt zijn met een methodiek en ondersteuningstools om zo’n dynamiek in andere wijken duurzaam in te bedden. Dit project sluit aan bij het proeftuinplatform “Online buurten: Krachtig ouder worden verbonden met je buurt”.