Working paper indicatoren KIO

Het Kennisplatform Innovatie Ouderenzorg (KIO) heeft als opdracht een monitoringsysteem te ontwerpen om de impact van de ‘Zorg Proeftuinen’ in kaart te brengen. Dit systeem is bedoeld om een “transversale” indicatorset te ontwikkelen die van nut is voor zowel de platformen als de projecten. Op basis van de indicatoren kunnen een aantal aandachtspunten worden gesignaleerd.

Het ontwerpen van dit registratiesysteem voor het ontwikkelen van indicatoren is een leertraject en maakt als oefening onderdeel uit van het ‘Zorg Proeftuinen’-programma.
Op het einde zal een analyse gemaakt worden van het uitrollen van dergelijk indicatorensysteem voor de opvolging van het programma Zorg Proeftuinen.
Het werk wordt uitgevoerd in dialoog met de opdrachtgever (IWT) en de partners die betrokken zijn in het programma ‘Zorg Proeftuinen’: vertegenwoordigers van de proeftuinen, het Program Office (iMinds) en de klankbordcommissie.

Dit driedelig rapport maakt een overzicht van de instrumenten die gebruikt worden voor het monitoren van zorginnovaties in de ouderenzorg en een aantal keuzes die gemaakt zijn in overleg met de spelers.

In deel één wordt beschreven hoe de eerste versie van het monitoringsysteem ontwikkeld werd en welke overwegingen een rol spelen bij de selectie van de indicatoren.

Deel twee beschrijft het proces van de testfase over het gebruik van het monitoringsysteem. De test heeft bijgedragen tot het bijsturen van de set van meetinstrumenten.

Het derde deel gaat in op de wijzigingen van de indicatorenset ten opzichte van vorige versies van de indicatorenset.

Dit is een “stand van zaken” rapport. Na afloop van het project zal een analyse gemaakt worden van alle aspecten die een rol spelen bij het ontwerpen van een opvolgingsmodel met indicatoren voor de ‘Zorg Proeftuinen’.

Link naar het rapport vind je hier