Working Paper valorisatie KIO

Het programma Zorg Proeftuinen spoort aan om na te denken hoe de activiteiten in de proeftuinen en projecten “waarde” kunnen realiseren. De vraag hoe “meerwaarde” of “toegevoegde waarde” kan gegeven worden aan inspanningen die geleverd worden om grondstoffen, kennis, menskracht etc. om te vormen tot een product, dienst of activiteit wordt wel meer gesteld, zeker wanneer de strategieën gepaard gaan met het investeren van (publieke) middelen.

 

Lees hier meer over de working paper die het KIO (Kenniscentrum Innovatie Ouderenzorg), het wetenschappelijk consortium van de Zorg Proeftuinen geschreven heeft over valorisatie.