Zorgproeftuinen in de ouderenzorg op Wintermeeting

De Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie organiseert op 21 en 22 februari 2014 haar jaarlijkse Wintermeeting. Op deze 37ste editie staan ook de Zorg Proeftuinen in de ouderenzorg uitgebreid op het programma. Op 21 februari is een hele namiddagsessie gewijd aan dit onderwerp. Patricia Devriendt, verbonden aan de vakgroep Gerontologie VUB en Arteveldehogeschool en lid van het KIO (Kennisconsortium In Ouderenzorg) neemt het voorzitterschap van deze sessie op zich. 

Tijdens de sessie wordt door leden van het KIO en Program Office ingegaan op diverse aspecten van ouderenzorg innovatie in proeftuinen. Aan bod komen onderwerpen zoals: de oudere als actieve partner in zorginnovatie, proeftuinen als innovatie-instrument, vraagstukken rond financiering en betaalbaarheid van zorg voor ouderen, samenwerking tussen organisaties bij sociale innovatie, naar gezonde jobs in kwaliteitsvolle samenwerking en technologie en productontwikkeling in de ouderenzorg.

Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom op 21 februari te Oostende. Voor meer informatie omtrent het programma en inschrijvingen, verwijzen we naar de website van de Belgische Vereniging van Gerontologie en Geriatrie.