Nieuws

Recent nieuws over de Zorg Proeftuinen, de platformen en hun projecten.

Zorg Proeftuinen Vlaanderen is een instrument om zorginnovaties vorm te geven en sneller op de markt te krijgen.

Naar aanleiding van het AAL Forum 2015 openden we onze deuren en lieten we bezoekers een kijkje nemen in onze werking.

Careville en LifeTechValley bundelen de krachten.

Versnelt jouw zorginnovatie dankzij grensoverschrijdende proeftuinen

In Nederland en België neemt de vraag naar zorg sterk toe. Beide landen staan voor dezelfde uitdagingen met betrekking tot de kwaliteit van de zorg. Dit komt onder andere door de toename van chronische ziekten, multimorbiditeit, tekort aan personeel, een gewijzigd verwachtingspatroon van de patiënt en door vergrijzing. In 2030 zal bijna een kwart van de Europeanen ouder zijn dan 65. Mensen langer zelfstandig en gezond laten wonen en leven vormt daarom een grote uitdaging. Om oplossingen aan te reiken zijn onderzoek en innovatie hard nodig. Het gloednieuwe CrossCare project werd daarvoor in het leven geroepen.

Ontdek hoe je stapsgewijs werkt aan integrale toegankelijkheid in een stad of gemeente

Een performante woning met slimme voorzieningen is cruciaal om levenslang thuis te kunnen wonen. De stad Aalst beschikt nu over een testwoning waar innovatieve technieken, processen en modern design elkaar ontmoeten. Uniek is de mogelijkheid om zelf het toekomstige wonen als 65-plusser te ervaren tijdens een kort verblijf. Proeftuinexperten van iMinds begeleiden het onderzoek naar de gebruikservaringen in de flat. De Pro DoMo testwoning is een realisatie van Ageing in Place Aalst (AIPA), één van de Vlaamse Zorg Proeftuinen.

Wat doet VOKA Health Community? Bekijk het filmpje.

Feedback gevraagd op ICT-oplossingen voor mensen met MCI/Dementie, mantelzorgers, mantelzorgers en professionals.

Een primeur in de Zorg Proeftuinen. Op 9 juli werd het proeftuinproject Topshake succesvol afgerond. Het allereerste afgeronde project.

Op 16 juni 2015 ontving het iMinds-Program Office een delegatie van Australische en Schotse beleidsmakers in het Carehome of the Future in Bolderberg.

Een schijnbare tegenstelling: Economische en maatschappelijke valorisatie. Lees in deze working paper meer over valorisatie.

Dit document biedt een eerste schets van de organisaties die formeel betrokken zijn in de Zorg Proeftuinen na oproep 1 en 2. De organisaties die deel uitmaken van de Zorg Proeftuinen als hoofdaanvrager, mede- aanvrager of onderaannemer worden ingedeeld per sector. Op die manier wordt een eerste indruk gegeven van het veld, het ecosysteem, waarin de Zorg Proeftuinen zich ontplooien.

Tussentijds rapport met een overzicht van de mogelijke instrumenten voor het
monitoren van innovaties in de ouderenzorg.

Inhoudelijke vergelijking van de platformen en projecten van de Zorg Proeftuinen Vlaanderen. Studie van het KIO - Kennisplatform Innovatie Ouderenzorg.
KIO is een interuniversitair en hogescholenconsortium met multidisciplinaire en methodologische expertise binnen het domein van de ouderenzorg. Het consortium wordt gecoördineerd door de onderzoeksgroep - OPIH van de VUB - Vrije Universiteit Brussel (M. Leys).

Gebruik jij al fitness of gezondheidsapps? Zit je dit bericht te lezen terwijl een smartwatch je bloeddruk, hartritme en stressniveau in de gaten houdt? Of vind je dat net allemaal maar flauwekul?!! iMinds wil in kaart brengen hoe de Vlaming omgaat met het bijhouden van info over zijn of haar gezondheid en of men daar al dan niet nieuwe technologieën bij gebruikt.

Invullen kan je via http://bit.ly/1HDqZso

Online Buurten ontving op 10 feb een mooie groep stakeholders in OCMW Brugge.

Tijdens de Winter Meeting 2015 werden de Zorg Proeftuinen vertegenwoordigd met vijf posters.

Bijna 600 zorgverleners zoeken mee naar oplossingen voor betere werkomstandigheden.

AIPA en VOKA stellen deuren open voor ondernemers en organisaties via nieuwe call.

Meer dan veertig 60+plussers uit Zorg Proeftuin Aalst werden bevraagd over hun technologie gebruik.

Proeftuin InnovAGE zorgt voor het allereerste Europese ingenieurslabo in een woonzorgcentrum. Uniek!

Zorg Proeftuin partner CUBIGO vindt weg naar Sillicon Valley

Senioren zijn enthousiast over de co-creatie sessies waarin ze hun noden en ervaringen delen.

Link naar grafische voorstelling ecosysteem Zorg Proeftuinen Vlaanderen.

Link naar studie van Casa met vermelding Zorg Proeftuinen als good practice.

Zorg Proeftuin partner Cubigo wint innovatieprijs in Nederland

Cubigo, het communicatieplatform van heel wat Zorg Proeftuin Platformen, is in Nederland verkozen tot meest innovatieve toepassing.

Proeftuin Liclab leert wat ondernemers kunnen betekenen in de zorg:

In het Europese InnovAge-project wordt een meertalig webplatform voor mantelzorgers ontwikkeld dat in 27 Eu-landen wordt geïmplementeerd. Vonk3, onderzoeksgroep van Thomas More, levert de nodige informatie aan op nationaal en regionaal niveau om mantelzorgers juist te informeren over hun rechten, premie's,... .

CareVille, de Limburgse ‘Proeftuin’ van de Vlaamse overheid rond innovatieve (ouderen)zorg, is toegetreden tot het Europees netwerk voor living labs (ENoLL). ENGINEERINGNET.BE - CareVille Limburg: Moving Care kadert in Zorgproeftuinen Vlaanderen.

Birgit Morlion (Program Director of iMinds - Health) recently brought the Flemish Care Living Labs under the attention of more than 500 participants during the AAL Forum 2014, held in Bucharest, Romania. Birgit spoke about the Flemish Care Innovation Space, a Flanders-wide initiative aimed at improving the quality of life for the elderly through facilitating innovative care processes and products.

Op 16 september 2014 nam Zorg Proeftuinen op prominente wijze deel aan het 6de Zorgsymposium, in aanwezigheid van heel wat stakeholders uit de zorgsector. Drie van de zes Vlaamse Zorg Proeftuin Platformen hielden een plenaire toespraak over hun onderzoek met gebruikerspanels, terwijl het Program Office in een presentatiestand de werking van Zorg Proeftuinen Vlaanderen tastbaar maakte.

Zorg Proeftuinen Vlaanderen organiseerde begin september een inspirerende workshop rond niet-stigmatiserende innovatieconcepten voor zorgbehoevenden, tijdens de ENoLL Summer School in Amsterdam. Dit initiatief van het European Network of Living Labs kaderde binnen de Open Living Lab Days 2014, waarop internationale proeftuinprofessionals samen kwamen voor uitwisseling en kennisopbouw.

Het zorgplatform AIPA brengt een aantal filmpjes naar buiten om aan de wereld te tonen waar ze mee bezig zijn. Op deze manier wil AIPA het doel van hun activiteiten in beeld te brengen. Hieronder kan je één van deze filmpjes bekijken.

Een nieuw WIB is gelanceerd met als thema ouderen en innovatie.

Uit onderzoek is gebleken dat het uitwerken van zorginnovaties een grondige reflectie vraagt over de uiteenlopende behoeften van een complex samengestelde groep ouderen. Daarbij zullen innovaties effectief zijn als ze ook oog hebben voor evoluerende behoeften en meer focussen op het ondersteunen van het functioneren van ouderen.

Ouderenzorg wordt binnenkort volwaardig een bevoegdheid van de regio's. De opportuniteiten in het kader van de vergrijzing zijn ruim voor Vlaanderen. Zo ook op het vlak van 'levenloopgeschikt wonen' of de creatie van mogelijkheden om zo lang en kwaliteitsvol mogelijk in een persoonlijke woonomgeving te blijven. Sofie Staelraeve van Voka: 'De Health Community van Voka vraagt heel andere accenten in het ouderenbeleid dan de klassieke pressiegroepen.

In het najaar 2013 werd op initiatief van Minister Ingrid Lieten een tweede projectoproep opengesteld voor proeftuinprojecten in het kader van het programma Zorg Proeftuinen. Na evaluatie door het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) werden 8 nieuwe proeftuinprojecten geselecteerd.

Op 23 april 2014 vond de workshop Subsidiekanalen voor Innovatie in de Ouderenzorg plaats in Brussel. Deze workshop werd georganiseerd door iMinds, als Program Office van de Zorg Proeftuinen Vlaanderen in samenwerking met het IWT, Agentschap Ondernemen, de Innovatiecentra en Flanders' Care.

Op zondag 16 maart namen drie proeftuin-initiatieven van Zorg Proeftuinen Vlaanderen deel aan de Dag van de Zorg. In Turnhout, Merksem en Hasselt kon het brede publiek kennis maken met allerlei projecten die beogen om ouderen langer zelfstandig, comfortabel en kwaliteitsvol in de eigen omgeving te laten wonen.

Op 21 februari 2014 vond de officiële lancering van het vijfde Vlaamse zorgproeftuin platform "CareVille Limburg: Moving Care" plaats op de universitaire campus in Diepenbeek. Maar liefst 150 geïnteresseerden, waaronder actoren uit de industrie, zorg- en kennisinstellingen, maar ook beleidsmakers waren aanwezig. Op deze kick-off werd het beleid rondom CareVille gekaderd door minister Lieten en minster Vandeurzen.

Wil je meewerken aan één van de AIPA projecten door je ervaring te delen en mee te testen, wil je graag meedoen aan algemene enquêtes rond levenslang thuis wonen? Of wil je deel uitmaken van het platform door testen te begeleiden, vragenlijsten af te nemen, deel te nemen aan workshops? AIPA is op zoek naar 65+'ers en helpende handen.

Persbericht

Voka Health Community heeft als doel nieuw zorgondernemerschap te steunen. Ook dit jaar is ze op zoek naar innovatieve zorgideeën die van reëel belang kunnen zijn voor de zorgsector/zorggebruikers. Ideeën kunnen worden ingediend tot en met 28 februari.

Voor meer info, zie http://www.healthcommunity.be/nieuws/call-2014-voka-health-community-zet...

Het Living & Care Innovation SmartCamp is een interactief coaching programma voor ondernemers uit het bedrijfsleven, de overheid of de zorgsector met business ideeën voor de zorgsector. In dit traject wordt u intensief gecoacht door innovatie-experts bij het uitwerken van uw concept, het bijhorend business model en uw marketing & PR-campagne. Na dit traject bent u klaar om financiering en partners aan te trekken. Heeft u een vernieuwend business idee voor de zorgsector?

De Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie organiseert op 21 en 22 februari 2014 haar jaarlijkse Wintermeeting. Op deze 37ste editie staan ook de Zorg Proeftuinen in de ouderenzorg uitgebreid op het programma. Op 21 februari is een hele namiddagsessie gewijd aan dit onderwerp. Patricia Devriendt, verbonden aan de vakgroep Gerontologie VUB en Arteveldehogeschool en lid van het KIO (Kennisconsortium In Ouderenzorg) neemt het voorzitterschap van deze sessie op zich. 

Welke mogelijkheden zijn er om therapietrouw te verhogen en wat doet de overheid? Welke concrete projecten lopen en kunnen inspiratie bieden? Dit waren enkele vragen die dinsdagavond 5 november aan bod kwamen tijdens de kennissessie ‘Therapietrouw’ van Voka Health Community. Een 50tal deelnemers zakten af naar het Wit-Gele Kruis Vlaams Brabant (Lubbeek) om te luisteren naar drie boeiende uiteenzettingen over ‘therapietrouw’.

Op 25 oktober 2013 ging de eerste Zorg Proeftuinen workshop door georganiseerd door het Program Office, iMinds. Deze workshop behandelde de van kracht zijnde regel- en wetgeving aangaande privacy en ethische commissie. Dit met een vertaalslag naar de praktijk, om een vlot verloop van het panelmanagement binnen de proeftuinen van de platformen te garanderen.

Graag delen wij de presentaties van de sprekers:

De toenemende vergrijzing als gevolg van de demografische veranderingen en daarmee gepaard gaande stijging van chronische aandoeningen resulteert in een grote druk op de overheidsuitgaven in de zorgsector. Er is in de regio's dus nood aan de ontwikkeling van innovatieve, veilige, draagbare, interactieve zorgoplossingen voor ouderen, met gepersonaliseerde informatie en begeleiding en dit zowel thuis als buitenshuis. Het betreft het zogenaamde "Personal Healthcare System".

Op 19 september 2013 vond de officiële lancering van de Zorg Proeftuinen Vlaanderen plaats in "Area 42" te Schaarbeek, Brussel. Vlaams minister van Innovatie, Ingrid Lieten, en initiatiefneemster van deze Zorg Proeftuinen, opende het event en benadrukte het belang van innovatie in de zorg.

Op maandag 30 september verzamelden 400 stakeholders uit de ouderenzorg voor het jaarlijkse congres van Voka's Health Community. Ondernemingen, zorgspelers, overheidsactoren en onderzoekscentra uit gans Vlaanderen hadden vlot de weg gevonden naar de voetbalarena in Gent. Voor ons een bewijs dat er wel degelijk een bewustzijn en wens tot brede samenwerking groeit.

De uiterste indiendatum voor voorstellen is dinsdag 24 december 2013 (12u). Deze oproep werd gepresenteerd op 19 september 2013 tijdens de officiële lancering van de Zorg Proeftuinen.