Infographics

Een infographic geeft op een toegankelijke, visuele manier complexe informatie weer.

Ecosysteem Zorg Proeftuinen Vlaanderen

Deze infographic verwijst naar de opbouw van het ecosysteem van de Zorg Proeftuinen Vlaanderen (link rapporten: ecosysteem Zorg Proeftuinen Vlaanderen – zie hierboven)

Voorstelling Kennisplatform Innovatie Ouderenzorg
Deze infographic licht de onderzoeksdomeinen van begeleidingsorgaan KIO toe.