Kennisbank

Rapporten

Schriftelijke weergave van de bevindingen bij de uitvoering van een opdracht en van de daarbij getrokken conclusies. De rapporten werden opgesteld door het KIO en behandelen topics uit het Zorg Proeftuinen programma (meer info over het KIO).

WIB

WIB's zijn korte en toegankelijk geschreven werkdocumenten die inzichten uit onderzoek communiceren. Wetenschappelijke kennis wordt aangeboden onder de vorm van kernboodschappen" in berichten van 2 A4. Bij de kernboodschap wordt een korte achtergrond gegeven waarom deze boodschap potentieel relevant is. De WIB's zijn "aandachttrekkers", geen diepgravende analyses. Ze zijn echter altijd gefundeerd in wetenschappelijke inzichten.

Working paper

Het doel van een working paper is tweeledig. Enerzijds is het bedoeld om achtergrondinformatie te verstrekken over specifieke thema’s en zo inspiratie te bieden voor praktijkstrategieën. Anderzijds wordt op basis van de working paper een dialoog aangaan met de deelnemers aan de Zorg Proeftuinen over de wijze waarop kan gedacht worden over thema. Nieuwe inzichten, aanvullende kennis en kritische reflecties over het document kunnen gebruikt worden om dit document verder uit te bouwen.

Congres papers, abstracts en posters, presentaties

Posters en abstracts zijn opgemaakt over de Zorg Proeftuinen.

Infographics

Een infographic geeft op een toegankelijke, visuele manier complexe informatie weer.

Informatiefiche

Toegankelijk geschreven fiches die informatie geven over panelmanagement