Klankbordcommissie

Om de aansluiting met het werkveld te bewerkstelligen, wordt tevens een klankbordcommissie opgericht. Deze klankbordcommissie wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van Flanders' Care, zorggebruikers en hun vertegenwoordigers, zorgverstrekkers, zorgeconomische actoren en vertegenwoordigers VVSG (Vlaamse vereniging voor steden en gemeenten).

De eerste rol van de klankbordcommissie is deze van initiator van innovatieve ideeën, gebaseerd op hun nauwe band met het werkveld.

Voor meer informatie contacteer Flanders' Care flanderscare@vlaanderen.be