Over Zorg Proeftuinen

Vlaanderen zoekt vernieuwende oplossingen om de uitdagingen in de ouderenzorg aan te gaan; uitdagingen zoals een sterk stijgende zorgvraag, tekort aan personeel en budgettaire restricties.

Daarom wordt een "test- en experimenteerruimte" of "Zorg Proeftuin" opgericht. Het doel is om samen met eindgebruikers nieuwe zorgconcepten, -diensten, -processen en -producten te creëren en deze daarna in de praktijk te toetsen. Bovendien staat de eindgebruiker, in de Zorg Proeftuinen Vlaanderen, niet enkel centraal bij het evalueren, maar ook bij de ontwikkeling en bijsturing van de zorginnovaties.

Dit alles veronderstelt uiteraard open innovatie en een breed ecosysteem waarbij samenwerkingsverbanden ontwikkeld worden in de hele zorg- en waardeketen. Schaalgrootte, multidisciplinariteit en sectoroverschrijdende samenwerking zijn een absolute voorwaarde.

De Zorg Proeftuinen Vlaanderen zijn officieel van start gegaan op 19 september 2013 in aanwezigheid van viceminister-president Ingrid Lieten, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding.

De Zorg Proeftuinen worden gedurende drie jaar door de Vlaamse overheid gefinancierd.