Platformen

Vijf van de zes Zorg Proeftuinen hebben een leefbaar businessplan ontwikkeld om hun werking verder te zetten.
Voor meer informatie kijk naar vervolg initatieven op pag. 57 in de eindpublicatie.

De geselecteerde platformen, verspreid over Vlaanderen en perfect complementair, gaan de uitdaging aan, gesteund door de begeleidende Zorg Proeftuinenorganen.

Alle platformen beogen om ouderen langer zelfstandig, comfortabel en kwaliteitsvol in de eigen omgeving te laten wonen, maar elk legt wel zijn eigen accenten:

  • "Ageing in Place Aalst" (AIPA) wil ouderen langer aangepast thuis laten wonen. Daarbij ligt de focus op het tegengaan van vereenzaming en de betaalbaarheid van wonen en zorg. Men heeft ook bijzondere aandacht voor sociaal zwakkere doelgroepen.
  • "Online Buurten" in West-Vlaanderen wil de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van ouderen versterken en de samenwerking van actoren in de wijk bevorderen door het inzetten van een digitaal communicatie- en dienstenplatform.
  • "InnovAGE" in de regio Leuven wil voor senioren met een complexe zorgvraag, geïntegreerde en innovatieve zorgproducten en zorgprocessen ontwikkelen, door middel van innovaties die leiden tot een doelmatige en betaalbare zorg - dicht bij de burger én zo lang mogelijk in de eigen thuisomgeving.
  • "Actief Zorgzame Buurt" in Antwerpen en Brussel wil onderzoeken hoe de professionele zorg de zelfzorg, de mantelzorg en informele zorg kan ondersteunen en versterken en zichzelf consequent op de tweede lijn houdt.
  • "LiCalab - Living & Care Lab" (LiCalab) in de regio Kempen wil mensen langer zelfstandig of ondersteund thuis laten wonen, onder meer door het verbeteren van de zelfredzaamheid en de sociale participatie van ouderen, het creëren van een veilige, comfortabele en toegankelijke woonomgeving, of het versterken van de geïntegreerde zorg op maat van de gebruiker.
  • "CareVille Limburg - Moving Care" wil de zorgmobiliteit versterken zodat ouderen langer kwaliteitsvol, veilig en betaalbaar thuis kunnen wonen. Hierbij heeft 'zorgmobiliteit' betrekking op de zorgvrager en het zorgproduct/-proces, maar ook op de zorgverlener. Er is ook extra aandacht voor interculturaliteit en kansarmoede.