LiCalab - Living & Care lab

LiCalab - Living & Care lab

In de periode 2013-2016 groeide LiCalab uit tot een mature Zorg Proeftuin. Die ervaring en expertise is nu verankerd in de vzw LiCalab. Het 5-koppige team ondersteunt ongeveer 15 bedrijven bij het ontwikkelen van hun zorginnovatie.

Daarnaast neemt LiCalab tussen 2016 en 2021 deel aan enkele Europese projecten rond Zorg Proeftuinen: CrossCare, Seas2Grow, Helium, Follow.Me en NOAH. Tot slot stippelt LiCalab ook mee het regionale zorginnovatiebeleid uit van de regio Kempen, de thuisbasis van LiCalab, bij het Health & Care Network Kempen.

DOEL

LiCalab wil via zorginnovaties oudere mensen langer zelfstandig of ondersteund thuis laten wonen. Daarvoor kiest LiCalab voor een integrale benadering van de oudere, met 5 centrale aandachtsthema's waarin innovatieve projecten ondersteund worden. Zo ondersteunt LiCalab projecten die de oudere versterkt in zijn autonomie en zelfredzaamheid.

Daarnaast willen we de thuisomgeving van de oudere verbeteren door innovaties die een veilige, comfortabele en toegankelijke woonomgeving creëren. We zoeken ook oplossingen om mensen actief ouder te laten worden en betrokken te houden in de maatschappij. Een ander doel is het versterken van geïntegreerde zorg op maat van de gebruiker. Bovendien zet LiCalab in op de uitbouw van zorgzame buurten.

HOE

LiCalab creëert een experimenteeromgeving voor bedrijven en zorgorganisaties, die nieuwe producten of diensten willen lanceren in de domeinen wonen en zorg. Testgebruikers uit Turnhout en de bredere regio Kempen werken hier samen met experten aan nieuwe ontwikkelingen. LiCalab stelt in het ontwikkelingstraject de eindgebruiker centraal en kan ondersteuning bieden via co- creatiesessies en door real-life testen uit te voeren in de echte leef- of werkomgeving van de eindgebruikers.

Co-creatie met eindgebruikers
In co-creatiesessies gaan eindgebruikers of zorgspecialisten samen innoveren met ontwikkelaars en oplossingen zoeken voor hun probleemstelling.

Real-life testen
In de real-life testen gaan eindgebruikers in hun huis of werkomgeving echt aan de slag met het nieuwe product of de nieuwe dienst en geven constant feedback, die kan gebruikt worden om de ontwikkeling bij te sturen. LiCalab beschikt over een gebruiksvriendelijk communicatieplatform dat toelaat om het gebruik en de ervaringen van de gebruikers te capteren.

TESTPANEL & INFRASTRUCTUUR

LiCalab bouwt een testpanel in de regio Kempen, met Turnhout als uitvalsbasis. In de nabije toekomst heeft LiCalab ook een unieke troef. In een nieuw te ontwikkelen stadswijk achter het station in Turnhout krijgt LiCalab een reeks state-of-the-art zorgappartementen waar innovaties rond wonen en zorg kunnen getest worden.

LiCalab is ook lid van ENoLL, het Europees Netwerk van Living Labs. Sinds de oprichting van LiCalab in 2011 zijn reeds enkele proefprojecten succesvol opgestart.