Structuur van de Zorg Proeftuinen

De geselecteerde platformen, verspreid over Vlaanderen en perfect complementair, gaan de uitdaging aan, gesteund door drie begeleidende Zorg Proeftuinenorganen:

  • Het Program Office als coördinerend orgaan
  • Het Wetenschappelijk Consortium - KIO - verantwoordelijk voor de wetenschappelijke ondersteuning
  • De Klankbordcommissie onder leiding van het zorgvernieuwingsplatform "Flanders' Care".

Het Program Office, waargenomen door iMinds, is aangesteld als coördinerend orgaan. Het Program Office ondersteunt en faciliteert het samenbrengen van alle betrokken spelers. Deze spelers zijn: de platformen, KIO, de Klankbordcommissie, de overheid, IWT en geïnteresseerde partijen in binnen- en buitenland. iMinds is een gevestigde waarde in internationaal proeftuinonderzoek en zal deze expertise ten dienste stellen van de platformen. Op die manier kan het concept "proeftuinen" verder worden ontwikkeld en gebruikt worden als innovatie-instrument in de zorg.

Het Wetenschappelijk Consortium KIO (Kennisplatform Innovatie Ouderenzorg) omvat een samenwerking tussen de Vrije Universiteit Brussel, Katholieke Universiteit Leuven, Arteveldehogeschool Gent en Hogeschool West-Vlaanderen. Het Consortium zal wetenschappelijke kennis en inzichten verzamelen over de platformen en projecten, en hen inhoudelijk ondersteunen. Bovendien zal het de opgedane wetenschappelijke kennis verspreiden en beleidsaanbevelingen formuleren. Het consortium is interdisciplinair samengesteld en heeft ruime expertise inzake zorgprocessen, onderzoeksmethodologie, vergrijzing en zorgeconomie.

De Klankbordcommissie bestaat uit vertegenwoordigers van Flanders' Care en verschillende actoren
uit het werkveld, en kan van daaruit de uitwisseling van informatie, kennis en ideeën bewerkstelligen. De Klankbordcommissie zal ook nieuwe probleemgebieden en ideeën aanbrengen, om deze eventueel later in de Zorg Proeftuinen uit te testen.