Wetenschappelijke informatiebrief

WIB's zijn korte en toegankelijk geschreven werkdocumenten die inzichten uit onderzoek communiceren. Wetenschappelijke kennis wordt aangeboden onder de vorm van kernboodschappen" in berichten van 2 A4. Bij de kernboodschap wordt een korte achtergrond gegeven waarom deze boodschap potentieel relevant is. De WIB's zijn "aandachttrekkers", geen diepgravende analyses. Ze zijn echter altijd gefundeerd in wetenschappelijke inzichten.

Download hier de WIB's