Working paper

Het doel van een working paper is tweeledig. Enerzijds is het bedoeld om achtergrondinformatie te verstrekken over specifieke thema’s en zo inspiratie te bieden voor praktijkstrategieën. Anderzijds wordt op basis van de working paper een dialoog aangaan met de deelnemers aan de Zorg Proeftuinen over de wijze waarop kan gedacht worden over thema. Nieuwe inzichten, aanvullende kennis en kritische reflecties over het document kunnen gebruikt worden om dit document verder uit te bouwen.

Er zijn working papers beschikbaar over volgende thema’s:

Valorisatie

Het programma Zorg Proeftuinen spoort aan om na te denken hoe de activiteiten in de proeftuinen en projecten “waarde” kunnen realiseren. De vraag hoe “meerwaarde” of “toegevoegde waarde” kan gegeven worden aan inspanningen die geleverd worden om grondstoffen, kennis, menskracht etc. om te vormen tot een product, dienst of activiteit wordt wel meer gesteld, zeker wanneer de strategieën gepaard gaan met het investeren van (publieke) middelen.

IndicatorenI
IndicatorenII

Het Kennisplatform Innovatie Ouderenzorg (KIO) heeft als opdracht een monitoringsysteem te ontwerpen om de impact van de ‘Zorg Proeftuinen’ in kaart te brengen. Dit systeem is bedoeld om een “transversale” indicatorset te ontwikkelen die van nut is voor zowel de platformen als de projecten.
Op basis van de indicatoren kunnen een aantal aandachtspunten worden gesignaleerd. Het ontwerpen van dit registratiesysteem voor het ontwikkelen van indicatoren is een leertraject en maakt als oefening onderdeel uit van het ‘Zorg Proeftuinen’-programma. Op het einde zal een analyse gemaakt worden van het uitrollen van dergelijk indicatorensysteem voor de opvolging van het programma Zorg Proeftuinen.
Het werk wordt uitgevoerd in dialoog met de opdrachtgever (IWT) en de partners die betrokken zijn in het programma ‘Zorg Proeftuinen’: vertegenwoordigers van de proeftuinen, het Program Office (iMinds) en de klankbordcommissie.
Dit driedelig rapport maakt een overzicht van de instrumenten die gebruikt worden voor het monitoren van zorginnovaties in de ouderenzorg en een aantal keuzes die gemaakt zijn in overleg met de spelers.