TAGS

WANNEER ?
februari 2014
januari 2017

Dit project wil via een virtueel loopbaanplatform de job time van kwalitatieve zorgverleners efficiënt inzetten over zorg- en welzijnsorganisaties heen. Hiermee wordt een antwoord geboden op de grote en steeds toenemende nood aan medewerkers in de zorg- en welzijnssector.

WANNEER ?
februari 2014
januari 2017

CareVille Limburg focust op het ontwikkelen van innovatieve producten en/of processen die de mobiliteit van zowel zorgvrager als zorgverlener versterken en die via co-creatie een passend antwoord bieden op huidige en toekomstige noden binnen de ouderenzorg.