TAGS

WANNEER ?
januari 2014
januari 2017

Met het project casemanagement/trajectbegeleiding willen we de methodiek binnen een lokaal woonzorgnetwerk verder ontwikkelen om op die manier kwetsbare ouderen zo lang mogelijk kwaliteitsvol thuis te laten wonen.

WANNEER ?
oktober 2014
september 2016

Dit project heeft als doel enerzijds het welbevinden bij 65-plussers te vergroten door te focussen op sociale contacten, zingeving en anderzijds praktische oplossingen te vinden voor kleine ondersteuningsvragen buiten de mantelzorg en professionele zorg. We willen dit realiseren door nieuwe duurzame verbindingen te creëren in de wijk. In dit project focussen we op 2 richtingen van verbindingen.

WANNEER ?
juni 2014
juni 2017

WANNEER ?

Het project “Informele (buurt)zorgnetwerken” wil, vanuit een ruimere visie op zorg, een werkmodel ontwikkelen dat informele zorg zichtbaar maakt en informele (buurt)zorgnetwerken creëert, faciliteert, ondersteunt en valoriseert.

WANNEER ?
november 2013
oktober 2016

Actief Zorgzame Buurt in Antwerpen en Brussel wil onderzoeken hoe de professionele zorg de zelfzorg, de mantelzorg en informele zorg kan ondersteunen en versterken en zichzelf consequent op de tweede lijn houdt.