TAGS

WANNEER ?
oktober 2014
september 2016

Dit project heeft als doel enerzijds het welbevinden bij 65-plussers te vergroten door te focussen op sociale contacten, zingeving en anderzijds praktische oplossingen te vinden voor kleine ondersteuningsvragen buiten de mantelzorg en professionele zorg. We willen dit realiseren door nieuwe duurzame verbindingen te creëren in de wijk. In dit project focussen we op 2 richtingen van verbindingen.

WANNEER ?
juni 2014
juni 2017

WANNEER ?
april 2014
april 2016

Het DIoTTO project heeft als doel alleen wonende senioren langer zelfstandig en kwaliteitsvol thuis te laten wonen door hen te ondersteunen en te activeren in hun dagelijkse leven en door het creëren van een gevoel van gerustheid bij de mantelzorgers.

WANNEER ?
mei 2014
juli 2016

Het LIATO project onderzoekt hoe met onopvallende technologie in de woning de levenskwaliteit van zelfstandig wonende ouderen kan verhoogd worden. De focus hierbij ligt op communicatie en intuïtieve interfacetechnieken om de bewoner in zijn eigen woonomgeving te ondersteunen en zowel aan de alleenstaande oudere als de familie een gevoel te geven op een veilige manier te kunnen wonen.

WANNEER ?
mei 2014
augustus 2016

De vergrijzing brengt heel wat uitdagingen met zich mee.

WANNEER ?

Het project “Informele (buurt)zorgnetwerken” wil, vanuit een ruimere visie op zorg, een werkmodel ontwikkelen dat informele zorg zichtbaar maakt en informele (buurt)zorgnetwerken creëert, faciliteert, ondersteunt en valoriseert.

WANNEER ?
september 2013
augustus 2016

Living and Care Lab (LiCalab) in de regio Kempen wil mensen langer zelfstandig of ondersteund thuis laten wonen, onder meer door het verbeteren van de zelfredzaamheid en de sociale participatie van ouderen, het creëren van een veilige, comfortabele en toegankelijke woonomgeving, of het versterken van de geïntegreerde zorg op maat van de gebruiker.

WANNEER ?
november 2013
oktober 2016

Actief Zorgzame Buurt in Antwerpen en Brussel wil onderzoeken hoe de professionele zorg de zelfzorg, de mantelzorg en informele zorg kan ondersteunen en versterken en zichzelf consequent op de tweede lijn houdt.

WANNEER ?
januari 2014
december 2016

Ageing in Place (AIPA) in de regio Aalst focust op de betaalbaarheid van wonen en zorg, met als doel ouderen langer kwaliteitsvol thuis te laten wonen.