TAGS

WANNEER ?
mei 2014
oktober 2016

Vele patiënten zijn na het doormaken van een hersenberoerte ernstig geïnvalideerd.

WANNEER ?
april 2014
april 2016

Het DIoTTO project heeft als doel alleen wonende senioren langer zelfstandig en kwaliteitsvol thuis te laten wonen door hen te ondersteunen en te activeren in hun dagelijkse leven en door het creëren van een gevoel van gerustheid bij de mantelzorgers.

WANNEER ?
mei 2014
juli 2016

Het LIATO project onderzoekt hoe met onopvallende technologie in de woning de levenskwaliteit van zelfstandig wonende ouderen kan verhoogd worden. De focus hierbij ligt op communicatie en intuïtieve interfacetechnieken om de bewoner in zijn eigen woonomgeving te ondersteunen en zowel aan de alleenstaande oudere als de familie een gevoel te geven op een veilige manier te kunnen wonen.

WANNEER ?
februari 2014
januari 2017

Dit project wil via een virtueel loopbaanplatform de job time van kwalitatieve zorgverleners efficiënt inzetten over zorg- en welzijnsorganisaties heen. Hiermee wordt een antwoord geboden op de grote en steeds toenemende nood aan medewerkers in de zorg- en welzijnssector.

WANNEER ?
februari 2014
januari 2016

Bij senioren vormt hartfalen (HF) de belangrijkste oorzaak voor hospitalisatie. Daarenboven is de levensverwachting ongunstig. De prognose voor HF patiënten kan in belangrijke mate worden verbeterd door een correcte medicamenteuze behandeling. Het CARDICOACH project wil, met de inzet van ICT, de zorgverlener de mogelijkheid bieden om de medische parameters, symptomen en bijwerkingen bij de patiënt continu en van op afstand te monitoren en de therapie eveneens van op afstand aan te passen aan de zorgnoden van de patiënt. Daarnaast wordt de patiënt met een smartphone applicatie ondersteund, met als doel de therapietrouw en patiëntenbetrokkenheid aan te moedigen.

WANNEER ?
februari 2014
januari 2017

CareVille Limburg focust op het ontwikkelen van innovatieve producten en/of processen die de mobiliteit van zowel zorgvrager als zorgverlener versterken en die via co-creatie een passend antwoord bieden op huidige en toekomstige noden binnen de ouderenzorg.

WANNEER ?

Het consortium rond Troeven/time2care wil via dit project een ‘zorgmunt’ voor en door ouderen ontwikkelen. De ouderen worden hierbij niet alleen als zorgvrager, maar ook als zorgaanbieder gezien.

WANNEER ?
september 2013
augustus 2016

Living and Care Lab (LiCalab) in de regio Kempen wil mensen langer zelfstandig of ondersteund thuis laten wonen, onder meer door het verbeteren van de zelfredzaamheid en de sociale participatie van ouderen, het creëren van een veilige, comfortabele en toegankelijke woonomgeving, of het versterken van de geïntegreerde zorg op maat van de gebruiker.

WANNEER ?
november 2013
oktober 2016

InnovAGE in de regio Leuven heeft als doel om voor senioren met een complexe zorgvraag, geïntegreerde en innovatieve zorgproducten en zorgprocessen te ontwikkelen door een reeks innovaties die leiden tot een doelmatige en betaalbare zorg, dichtbij de burger én zolang mogelijk in de eigen thuisomgeving.

WANNEER ?
januari 2014
december 2016

Ageing in Place (AIPA) in de regio Aalst focust op de betaalbaarheid van wonen en zorg, met als doel ouderen langer kwaliteitsvol thuis te laten wonen.