TAGS

WANNEER ?
december 2014
oktober 2016

Het project maakt deel uit van de living labs innovative Brussels care, gelanceerd door het Brussels instituut voor Onderzoek en Innovatie (Innoviris). Deze oproep liet toe aan Brusselse initiatieven om aan te sluiten bij Proeftuin ZorginnovatieRuimte Vlaanderen, met projecten die ook te maken hebben met gewestbevoegdheden. Het project wil op zoek gaan naar antwoorden voor de prangende woon- en leefproblematiek van kwetsbare senioren in een kwetsbare wijk en situeert zich in een uitgesproken multiculturele en arme wijk in Schaarbeek (Brussel).

WANNEER ?
januari 2014
januari 2017

Met het project casemanagement/trajectbegeleiding willen we de methodiek binnen een lokaal woonzorgnetwerk verder ontwikkelen om op die manier kwetsbare ouderen zo lang mogelijk kwaliteitsvol thuis te laten wonen.

WANNEER ?
januari 2014
december 2015

Therapietrouw (i.e. de mate waarin het gedrag van een persoon correspondeert met aanbevelingen vanwege een zorgverstrekker) is een belangrijk aspect voor een kwaliteitsvol leven.

WANNEER ?
april 2014
april 2016

Het DIoTTO project heeft als doel alleen wonende senioren langer zelfstandig en kwaliteitsvol thuis te laten wonen door hen te ondersteunen en te activeren in hun dagelijkse leven en door het creëren van een gevoel van gerustheid bij de mantelzorgers.

WANNEER ?
mei 2014
juli 2016

Het LIATO project onderzoekt hoe met onopvallende technologie in de woning de levenskwaliteit van zelfstandig wonende ouderen kan verhoogd worden. De focus hierbij ligt op communicatie en intuïtieve interfacetechnieken om de bewoner in zijn eigen woonomgeving te ondersteunen en zowel aan de alleenstaande oudere als de familie een gevoel te geven op een veilige manier te kunnen wonen.

WANNEER ?
april 2014
mei 2015

In Aalst staan meerdere nieuwe woonzorg projecten in de startblokken, waarbij zowel nieuwe woongelegenheden als nieuwe zorgfaciliteiten gepland zijn. Dit is de perfecte gelegenheid om deze nieuwe wijken in te vullen met de meest innovatieve inzichten op vlak van zorg voor ouderen, zodat ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, in de voor hen vertrouwde wijk.

WANNEER ?
mei 2014
augustus 2016

De vergrijzing brengt heel wat uitdagingen met zich mee.

WANNEER ?
februari 2014
januari 2016

Individuele Medicatie Voorbereiding (IMV) is een proces waarbij medicatie, geïndividualiseerd per patiënt op basis van een actueel medicatieschema, voorbereid wordt door een apotheker. Het project "IMV voor de thuiswonende kwetsbare zorgvrager" wil dit proces semi-automatisch conceptualiseren.

WANNEER ?
februari 2014
januari 2017

Dit project wil de mobiliteit in het verkeer en daarmee de levenskwaliteit van ouderen met een cognitieve beperking bevorderen, enerzijds door het ontwikkelen van een efficiënte screening van rijvaardigheid en een training op maat, en anderzijds door het uitwerken van kwaliteitsvolle en aangepaste mobiliteitsvoorzieningen wanneer het autorijden niet meer mogelijk is.

WANNEER ?
februari 2014
januari 2017

CareVille Limburg focust op het ontwikkelen van innovatieve producten en/of processen die de mobiliteit van zowel zorgvrager als zorgverlener versterken en die via co-creatie een passend antwoord bieden op huidige en toekomstige noden binnen de ouderenzorg.

Pagina's