TAGS

WANNEER ?
mei 2014
augustus 2016

De vergrijzing brengt heel wat uitdagingen met zich mee.

WANNEER ?

Het consortium rond Troeven/time2care wil via dit project een ‘zorgmunt’ voor en door ouderen ontwikkelen. De ouderen worden hierbij niet alleen als zorgvrager, maar ook als zorgaanbieder gezien.

WANNEER ?
september 2013
augustus 2016

Living and Care Lab (LiCalab) in de regio Kempen wil mensen langer zelfstandig of ondersteund thuis laten wonen, onder meer door het verbeteren van de zelfredzaamheid en de sociale participatie van ouderen, het creëren van een veilige, comfortabele en toegankelijke woonomgeving, of het versterken van de geïntegreerde zorg op maat van de gebruiker.